Hoflins Urmakeri

Reparation av urverk

Urverk Bakom varje urtavla sitter ett urverk av något slag. För att klockan skall fungera tillfredsställande behöver urverket regelbunden service. Ibland kan det krävas mer än en service för att få den att fungera. Kanske någon del måste repareras, bytas ut till en ny eller t.o.m. nytillverkas.

HOFLINS URMAKERI reparerar och gör service på golv-, vägg-, och bordsur. Även mekaniska armbandsur och fickur.

Urverk

Vid helrenovering av ett urverk demonteras verkets samtliga delar. Delarna granskas och repareras vid behov. Slitna lager byts ut. Samtliga delar tvättas och funktionsytor poleras. Verket monteras och oljas. Slutligen görs gångkontroll och ruckning.

Kunden får alltid en dokumentation i text och bild på utfört arbete.