Holfins Urmakeri
Mästarbrev
Läs mer om Sveriges mästare på www.mastarregistret.se
Stäng

TAR HAND OM HELA DIN KLOCKA

Sveriges UrmakareförbundMästarbrevMästarbrev
medlem av Sveriges Urmakareförbund
medlem av Stockholms Urmakarämbete
medlem av Hantverkarnas Riksorganisation
Certifierad av Wostep Schweiz

HOFLINS URMAKERI
Stockholm, Värmdö
08-570 214 66
070-792 64 24
www.urmakeri.se
info@urmakeri.se
FacebookHoflins urmakeri på Facebook